لیموترش ، حلقه های خشک شده لیموترش ، گل محمدی ، بهارنارنج ، دارچین ، هل ، میخک ، چای سبز

کاشت گل محمدی

زمان شخم در کاشت گل محمدی :

کاشت گل محمدی ، به سبب پر پشتی و انبوهی درختچه‌های گل محمدی و درهم رفتن شاخ و برگ آنها،

هرگونه کاری  پس از سال‌ سوم، دشوار شده و کمتر انجام می‌گیرد و تنها از سال‌های نخست

تا سوم نسبت به انجام شخم زمین گلستان در اسفند ماه هر سال اقدام می‌شود.

در گلستان‌هایی که فاصله‌ نهال‌های آن مناسب برگزیده شده است، هرگونه کارهای

شخم‌ زنی در تمامی زمان بهره‌برداری که کم و بیش ۵ تا ۶ سال می‌باشد انجام شدنی خواهد بود.

 

کودهی:

 

در اسفند ماه هر سال همزمان با شخم زمین گلستان نزدیک به ۱۰ تن کود دامی را در یک هکتار

با خاک مخلوط می‌نمایند و چنان چه انجام شخم‌زنی در همگی سطوح گلستان در برنامه کار نباشد،

تنها به شخم پای درختچه‌ها و مخلوط نمودن کود با خاک دست می‌زنند پس از گذراندن سال دوم

نزدیک به ۵۰۰ کیلوگرم در هکتار کود شیمیایی (ازت، فسفر، پتاس و میکروالمنت‌ها) همزمان با آبیاری

در آغازه‌های فروردین ماه به پای درختچه‌های گل محمدی می‌دهند. گرچه گل محمدی گیاهی کم و بیش در زمینه مواد غذایی،

کم توقع است لیکن کود دادن همه ساله به آنها  نیازهای گیاه را برآورده می‌کند و خودداری و کوتاهی در این کار سبب ضعیف و پژمرده شدن نهال‌ها

و به ریرماندن و به ریزش گلبرگ‌ها خواهد انجامید. در راستای ترازمندی در کاربرد کود در کشور که به همت

و کوشمندی موسسه تحقیقات خاک و آب وزارت کشاورزی برآورده گردیده است باید با هدفمندی طرح‌های پژوهشی در زمینه بهینه‌سازی کار کرد

برای گل محمدی در کشورمان انجام پذیرد تا افزون بر بالا رفتن کمیت تولید، بر میزان دستیابی به اسانس بیشتر نیز افزوده شود.

 

محصولات نافه