لیموترش ، حلقه های خشک شده لیموترش ، گل محمدی ، بهارنارنج ، دارچین ، هل ، میخک ، چای سبز

خواص و کاربرد هل

 هِل

تخم هل «قاقله صغار» معطر و بادشکن و محرک است و به عنوان ادویه در غذاها مصرف میشود. علاوه بر خواص مذکوره  هل را قاعده آور نیز میداند.

تخم هل در طب سنتی در موارد ناراحتی های کبد و رحم به کار میرود. هل به عنوان جزیی از داروهایی که در استعمال خارجی برای معالجه تومور رحم به کار میرود، مصرف میشود ریشه هل مقوی و تونیک و ملین است.

در هند از هل به عنوان مدر و محرک و بادشکن و ادویه معطر استفاده میشود. هل « قاقله کبار » طبق نظر حکمای طب سنتی از نظر طبیعت کمی گرم و خیلی خشک است.

خواص آن مقوی معده و هاضمه است و کمک به هضم غذا مینماید، شکم را میبندد بخصوص بوداده آن و در بعضی مزاج ها قاقله کبار از نظر بند آوردن شکم از نوع صغار آن بیشتر مؤثر است ولی به هرحال خیلی از نظر خواص شبیه به هم هستند.

دانه های قاقله کبار مقوی لثه و برای رفع زخم های دهان به کار میرود. مضر روده هاست و از این نظر باید با کتیرا خورده شود. مقدار خوراک از قاقله کبار تا ۱۰ گرم و جانشین آن از نظر خواص قاقله صغار است.

قاقله صغار از نظر طبیعت گرمتر و خشکتر از قاقله کبار است. خواص آن محلل و خوش بوکننده عرق و بوی دهان، اگر گرد کوبیده آن در بینی ریخته شود عطسه آور است و برای سردرد و صرع و اغما مفید است.

گرد آن در گوش برای تسکین درد گوش و جویدن آن موجب خوش بو شدن دهان میشود. اگر میوه و کپسول آن با پوست جویده شود برای استحکام لثه مفید است و همچنین اگر گرد آن را به لثه ها بمالند همان خاصیت را دارد.

خواص و کاربرد هل

هل صغار

هل صغار رطوبت های سینه، حلق و معده را خشک میکند. مقوی قلب است و برای خفقان سرد، تقویت معده و گرم کردن آن و رفع  دل به هم خوردگی و آشفتگی، قی، درد معده سرد، هضم غذا به تنهایی یا با ادویه مناسب دیگر بسیار نافع است.

بوداده و سرخ کرده آن برای جمع کردن و بستن شکم نافع است و اگر با آب مصطکی و آب انار خورده شود برای قی و دل به هم خوردگی و تقویت معده مفید است.

اگر نیم کوبیده هل برگ ۱۰ . مقطع میوه ۱۲ و ۱۳ . دانه . A 1. گل آن خصوصا با پوست در گلاب یا آب، جوش داده و خورده شود براي رفع دل به هم خوردگی و قی مفید است و اگر با برگ پونه و نعناع در آب جوش داده شده و ۴ گرم آن با سکنجبین سه روز خورده شود برا  دردها  سرد کبد و باز کردن گرفتگی کبد مفید
است. مقدار خوراک آن تا ۵ گرم است.

 

گونه A .compactum

در چین از گونه A .compactum به عنوان مقوی معده و بادشکن و ضد مسمومیت و ضد قی و تهوع استفاده میشود. معمولا این هل همراه با اجزاء دارویی دیگری برای معالجه شکم درد، پری معده، کم اشتهایی، رفع سوء هاضمه، رفع تهوع و قطع قی و بیماری های چشم، تب سرماخوردگی، تب مالاریایی مصرف میشود.

در شبه جزیره مالایا این هل از جاوه وارد میشود و به عنوان دارو برای معالجه سرفه و سرماخوردگی و ناراحتی های معده و کبد و روماتیسم تجویز میشود در اندونزی جوشانده تمامی گیاه هل برای تقویت عمومی و دردهای روماتیسمی و جوشانده میوه و ریشه ضخیم آن برای رفع نزله و معالجه نوعی قولنج معده یا استوماچ کرامپ  که ناشی از سرماخوردگی است به کار میرود.

دانه های این هل را برای اینکه نفس شیرین شود، میجوند. ساقه زیرزمینی ضخیم آن را کوبیده با زرده تخم مرغ مخلوط کرده و برای تسریع تولد بچه استعمال مینمایند.

 

 

محصولات نافه