لیموترش ، حلقه های خشک شده لیموترش ، گل محمدی ، بهارنارنج ، دارچین ، هل ، میخک ، چای سبز

قواعد مصرف دمنوش هاي گياهي

مصرف دمنوش هاي گياهي

 

مصرف دمنوش ، هرچند گياهان دارويي منشأ طبيعي دارند و در مقايسه با داروهاي شيميايي عوارض كمتري ايجاد ميكنند

اما مصرف بيرويه يا غير علمي برخي از اين گياهان ميتواند موجب بروز عواضي ناخواسته و حتي مسموميت

شديد شود. مصرف گياهان دارويي همچون داروهاي شيمیايي بايد با آگاهي و اطلاع از سازوكار آنها باشد.

به ويژه در مورد كودكان و سالمندان مصرف اين گياهان بايد با احتياط بيشتري صورت گيرد. همچنين بايد توجه كرد

كه مصرف همزمان برخي از گياهان دارويي با هم و يا با برخي از داروهاي شيميايي سبب بروز تداخل دارويي

ميشود. بنابراين در مصرف دمنوش هاي گياهي همانند مصرف تمام مواد غذايي بايد دو اصل تنوع و اعتدال را رعايتكرد.

 

مسمومیت

 

مسمومیت ناشی از گل و گیاه می تواند در مواردی منجر به مرگ شود این در حالی است

که مردم بدون توجه به این امر اقدام به خریداری گل های سمی و یا خوردن داروهای گیاهی می کنند.

مسمومیت ناشی از گیاهان در کودکان زیر ۵ سال شیوع بیشتری دارد. کنجکاوی ذاتی کودکان

در این محدوده سنی و وجود جذابیت در شکل و رنگ بخش‌های مختلف یک گیاه سمی مانند میوه، دانه و برگ آن، سبب می‌شود

تا کودک به صورت اتفاقی و از روی کنجکاوی اقدام به بلع قسمت‌های مختلف یک گیاه سمی نماید.

خوشبختانه مسمومیت با گیاهان در بسیاری از موارد از نظر شدت از نوع خفیف یا متوسط بوده و دارای ماهیت محدود شونده می‌باشد،

بطوری که تنها در صورت درمان‌های اولیه و علامتی علایم و نشانه‌های مسمومیت کاهش یافته و برطرف می‌شوند.

با این وجود برخی از گیاهان مانند شوکران، خرزهره، تاتوره، گل انگشتانه و کرچک قادر به ایجاد مسمومیت‌های شدید

و حتی کشنده در انسان می‌باشند، که این امر خود نیاز به انجام اقدامات درمانی فوری و ویژه و انتقال سریع بیمار مسموم به یک مرکز درمانی را اجتناب ناپذیر می‌نماید.

 

محصولات نافه