نشانی: کرمان، رفسنجان، قاسم آباد، کوچه جنب بازار، شماره ۸

کد پستی: ۷۷۳۵۳۳۶۱۷۰

تلفن تماس: ۰۳۴۳۴۳۷۲۸۹۰

ایمیل: info@nafeco.co

اینستاگرام: nafetea