لیموترش ، حلقه های خشک شده لیموترش ، گل محمدی ، بهارنارنج ، دارچین ، هل ، میخک ، چای سبز

اندازه‌گیری‌های انجام شده بر روی اجزاء مختلف گیاه (بخش دوم)

پرچم

رنگ پرچم‌های گیاه زرد رنگ و محل بساک در انتهای میله و از قاعده به میله متصل است.

تعداد متوسط پرچم ۱۰۰ عدد شمارش گردید. و وضعیت بینابینی از پرچم و گلبرگ مشاهده می‌شود

یعنی در تعدادی از گلبرگ ها یک تا خوردگی وجود دارد. که در راس این تاخوردگی یک بساک کامل دیده می‌شود.

پرچم‌ها در کنار یکدیگر قرار گرفته و یک نیم روز به صورت کلاف به دور هم پیچیده شده است.

 

دمگل

دمگل‌ها با طول نامساوی دیده می‌شود روی دمگل تعداد بسیار زیادی کرک‌های خشن دیده می‌شود

وجود این کرک‌ها  در دمگل و استفاده از دمگل و نهج در تهیه گلاب و اسانس لزوم بررسی مواد موثر در نهج و دمبرگ را ضروری می‌سازد.

 

ساقه گیاه

ساقه استوانه‌ای شکل، راست، بدون شیار و خط، بسیار پرشاخه و منشعب. دارای خارهای بسیار زیاد و متراکم با اندازه مختلف،

رنگ خارها قهوه‌ای روشن، تقریباً کمانی شکل و پهن، رنگ ساقه‌های مسن‌تر قهوه‌ای و رنگ ساقه‌های جوان سبز رنگ است.

در زمستان رنگ ساقه‌های سبز رنگ به زرد می‌گراید. بیشترین تراکم خار بر روی ساقه‌های جوان است و در ساقه‌های مسن‌تر تعداد خار کمتری دیده می‌شود.

 

برگ

برگ مرکب یک بار شانه‌ای فرد دارای برگچه‌هایی متقابل با تعداد ۳، ۵، ۷، ۹ عدد که فراوانی برگ‌های ۳ و ۵ برگچه‌ای بیش از دوتایی دیگر است.

از نظر اندازه، بزرگ‌ترین برگچه برگچه انتهایی و کوچکترین برگچه‌ها نزدیکترین آنها به ساقه است . شکل عمومی برگچه‌ها بیضوی پهن است.

لبه برگچه‌ها اره‌ای، قاعده برگچه‌ها کند و در موارد نادری مورب و انتها یا راس برگچه‌ها تیز است.

رنگ سطوح فوقانی برگ سبز تیره و سطح تحتانی نیز خاکستری است برگ‌ها ریزان می‌باشد.

 

میوه و دانه گیاه

میوه گوشتی گل محمدی به صورت کوزه می‌باشد که تجمعی از فندقه‌ها است شکل عمومی

کوزه واژ تخم مرغی است که بر روی دمگل قرار گرفته است. رنگ میوه ابتدای تشکیل، سبز و

به تدریج به نارنجی خوشرنگ تبدیل می‌شود. با رسیدگی کوزه رنگ آن عنابی شده و سطح صاف

و صیقلی آن چروکیده می‌شود در پایان رسیدگی بافت گوشتی میوه کاذب شل شده و چسبندگی و

بوی آن شبیه لواشک آلو می‌باشد. شکل کوزه گل محمدی کاشان و کازرون مشابه است

اما با کوزه گل محمدی، تبریز، میمند و سمیرم متفاوت است.

یکی از پارامترها در تقسیمات زیر گونه‌ای اختلاف شکل و رنگ میوه در گونه می‌باشد.

از نظر اندازه کوزه مشاهدات نشان می‌دهد که مانند بقیه میوه‌ها میوه گل محمدی هم در

شرایط مساعد با حفظ رنگ و شکل عمومی می تواند اندازه ای چندین برابر معمول داشته باشد.

به عنوان مثال، کوزه‌های برداشت شده از فضای سبز شهرداری قمصر در مقایسه با گلستان‌های قمصر چند برابر بزرگ‌تر بودند.

در داخل کوزه به طور متوسط ۳ عدد میوه وجود دارد که این میوه‌ها دیواره محکمی دارد و در صورت شکسته شدن تعدادی بذر به رنگ کرمی

مشاهده می‌شود. در کنار این میوه‌ها زوائد کرکی خشن در داخل کوزه به وفور دیده می‌شود.

 

محصولات نافه