لیموترش ، حلقه های خشک شده لیموترش ، گل محمدی ، بهارنارنج ، دارچین ، هل ، میخک ، چای سبز

کیسه های هرمی

این نوع کیسه ها در سال ۱۹۹۷ توسط کمپانی بریتانیایی Brooke Bondابداع شد.

کیسه های هرمی جنس و ساختاری ابریشم گونه ای دارند که موجب رویت بهتر محتویات داخل کیسه می شود.

ساختار این کیسه ها هیچگونه تاثیری بر روی طعم مواد داخل بسته نگذاشته و طعم واقعی تری برای شما به ارمغان می آورند.

همچنین،کیسه های قدیمی دمنوش ها فضای کمتری را در داخل بسته ها برای تبادل با آب جوش دارند اما کیسه های هرمی نافه این امکان تبادل را تا ۹۸ درصدافزایش می دهندکه در نتیجه موجب بهتر دم کشیدن مواد داخل بسته می شودو طعم و عطر بهتری را برای شما به ارمغان می آورد.

 

محصولات نافه